Günün Mesajı

Cenâb-ı Hak buyurur:

(Rasûlʼüm!) Dehşeti her şeyi kaplayan kıyâmetin haberi Sana geldi mi?” (el-Ğâşiye, 1)

Rabbimiz, kıyâmet haberi ve dehşeti hakkında yoğunlaşmamızı arzu ediyor. Bir mânâda şöyle îkaz buyuruyor:

“Nasıl olur da hiç o büyük haber gelmemiş gibi davranabilirsiniz?!.

Nasıl olur da dünyada boş ve süflî şeylerin peşinde ihtiraslara kapılabilirsiniz?!. Nasıl en değerli sermâyeniz olan ömrünüzü gafletle geçirebilirsiniz?!.”

Bu gafleti bertaraf etmek içindir ki Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz her vesîleyle “Esas hayat âhiret hayatıdır.” buyururdu. (Buhârî, Rikāk, 1) Ashâbına sık sık âhireti hatırlatır; gönüllerin, kıyâmet haberinin tefekküründe derinleşmesini arzu ederdi.

Tüm Mesajları Oku

Ayın Makaleleri

  • Bâyezîd-i Bistâmî (rahmetullâhi aleyh) -2-

  • İslâm’ı Nezâketle Sergilemek

  • Kıtaları Aşan Hizmet Ufku

  • Tarihteki Merhamet Mührü

  • Bir Müslümanın Firâseti

Son Eklenen Sohbetler

Son Çıkan Eserler

Son Eklenen Kısa Videolar