Günün Mesajı

Eşrefoğlu Rûmî Hazretleri, zikri üç mertebeye ayırır:

“Birincisi, dil zikrederken gönlün ondan gâfil olmasıdır. Bu, avâmın zikridir.

İkincisi, hem dil hem de gönül ile zikretmektir ki bu, havâssın zikridir.

Üçüncüsü, hem dille hem gönülle hem de bütün âzâlarla zikretmektir. Bu da hâssü’l-havâssın zikridir…”

Tüm Mesajları Oku

Ayın Makaleleri

  • TASAVVUF; Kur’ân ve Sünnet’le Kemâle Ermektir – 4

  • Rasûlullâh’ın Emanetleri

  • Hangisi Gerçek Dost?

  • Gerçek Bayram

  • Padişahlar Padişahı’na Takdim Edilen Hediye…

Son Eklenen Sohbetler

Son Çıkan Eserler

Son Eklenen Kısa Videolar