Günün Mesajı

Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz, âdeta kıyâmetin ayak sesleri olan alâmetler arasında, “zinâ” ve “binâ”nın çoğalmasını ifâde buyurmuşlardır. Günümüzün umûmî manzarasını seyrettiğimiz zaman; maalesef ahlâksızlığın arttığını, yüksek binâların çoğaldığını görüyoruz.

Zinâ ve ahlâksızlık, toplumun huzur ve mâneviyâtına âdeta zehir serpmektedir. Yükselen binâlar ise, mâneviyâtı zaafa uğrayan şehirlerimizin âdeta mezar taşlarını andırmaktadır!..

Tüm Mesajları Oku

Ayın Makaleleri

  • Tesettür Hassâsiyeti

  • TASAVVUF; Kur’ân ve Sünnet’le Kemâle Ermektir – 2

  • Gönlü Dergâh Hâline Getirmek

  • İslâm Ahlâkında Diğergâmlık

  • Nimetlerin Tefekkürü ve ŞÜKRETME MES’ÛLİYETİ

Son Eklenen Sohbetler

Son Çıkan Eserler